PRACOVNÍ POVRCHY VÁLCŮ

Rozmělňovací válce

HVOF povlak WC Co 88/12. Síla vrstvy 0,3 mm, mikrotvrdost 1100-1250 HV.

Jakost povrchu po broušení Ra 0,05. Povrch válců vykazuje dobrou odolnost vůči plošnému tlaku a vysokou odolnost vůči abrazi.

Lepící válec

Pro nanášení lepidla na etikety je požadován velmi přesný povrch s vysokou odolností vůči abrazi
a korozi. HVOF povlak materiálem WC Co Cr, tvrdost 1150 HV, vrstva 0,2 mm, jakost broušení Ra 0,05.

Požadavky na vlastnosti povrchu válců jsou dle oboru a druhu použití velmi rozdílné. Odolnost vůči otěru, žáru, kavitaci, oxidaci. Elektricky a tepelně izolující povrchy. Povrchy s vysokou kluzností, adhezní povrchy apod. Široká nabídka technologií a materiálů pro žárové stříkání vychází těmto požadavkům velmi dobře vstříc. Nabízí povrchovou úpravu, sdružující požadované vlastnosti, díky kterým je dosaženo nejen správné funkce, ale také prodloužení životnosti.

Papírenský válec

Povrch zatížen středním tlakem a abrazí v korozním prostředí. HVOF nástřik Cr3C2 NiCr, tvrdost povrchu 650-900 HV, síla vrstvy 0,4 mm. Jakost povrchu po broušení Ra 0,4.

 

 

Podávací válec

Povrch s adhezní strukturou typickou pro žárový nástřik. Nástřik AS materiálem NiCr W2C drsnost povrchu 10-16 Ra.

Částice W2C vystupující z nástřiku vykazují vysokou odolnost vůči abrazi a udržují tak dlouhodobé adhezní vlastnosti potřebné pro funkci podávacího válce.

 

 

Prořezávací válec

Povrch válce je vystaven tlaku protiostří při prořezávání lepenky. Přetavený povlak na bázi NiCrBSi vykazuje vysokou odolnost vůči bodovému tlaku.

Tvrdost povrchu 62 HRc.

 

 

KONTAKT

 

Radek Škodík

jednatel

Lenka Bernátková

obchodní zástupce

Dana Palenčiárová

obchodní referentka

Lubor Kostrhun

vedoucí provozu

tel.:

+420 602 710 285

 

+420 778 532 882

 

+420 518 345 222

+420 603 452 527

+420 725 802 708

email:

radek.skodik@ts-tech.cz

 

lenka.bernatkova@ts-tech.cz

 

info@ts-tech.cz

 

lubor.kostrhun@ts-tech.cz

© 2005 - 2021 Ts-Tech, s.r.o., Czech Republic | web: zdenekkkukula.cz